Rộ tin Trần Quan Hy va Trương Ba Chi bi mật hẹn ho ở khach sạn

Ngoai ra con rộ tin dồn Lucas khong phải la con ruột của Tạ Dinh Phong...

Bao chi Hồng Kong gần day dÆ°a tin, trong khi Tạ Dinh Phong muốn nhan dịp quay phim ở Malaysia dể binh tinh suy nghi về chuyện hon nhan của minh thi TrÆ°Æ¡ng Ba Chi lại lien tục nhắn tin uy hiếp va sau do la dÆ°a hai cậu con trai di trốn tranh.

 

NhÆ°ng diều lam Tạ Dinh Phong tức giận hÆ¡n cả do la sau khi TrÆ°Æ¡ng Ba Chi cung Trần Quan Hy chụp ảnh tren may bay, hai người vẫn tiếp tục lien lạc, gần day con hẹn ho với nhau tại khach sạn va chinh diều nay da khiến Tạ Dinh Phong quyết tam ly hon.

 Tạ Dinh Phong - TrÆ°Æ¡ng Ba Chi luc mới yeu

   Gia dinh nhỏ dầm ấm của Tạ Dinh Phong - TrÆ°Æ¡ng Ba Chi vốn rất hạnh phuc

 

 Nhưng co vẻ Trần Quan Hy da lam cho cuộc hon nhan nay lần nữa gặp song gio

 

Dể trốn tranh sá»± soi moi của bao giới, TrÆ°Æ¡ng Ba Chi dem theo hai cậu con trai dến ở tại khach sạn Bốn Mua tại Hồng Kong, ma khach sạn nay lại chinh la nÆ¡i ở của Trần Quan Hy va nhiều nguồn tin khẳng dịnh rằng hai người da nhan dịp Trần Quan Hy về Hồng Kong dể bi mật hẹn ho tại khach sạn nay. Mục dich của cuộc gặp gỡ lần nay của TrÆ°Æ¡ng Ba Chi la muốn nhờ Trần Quan Hy giup dỡ ki hợp dồng cung nha sản xuất Lam Kiến Nhạc.

 Khu nha của gia dinh Tạ Dinh Phong - Trương Ba Chi

 

Sau khi thấy Tạ Dinh Phong quyết tam chia tay, Trương Ba Chi cung da tham khảo y kiến của luật sư. Vi muốn gianh quyền nuoi con nen Trương Ba Chi da di tim kiếm hợp dồng ki kết với cac cong ty lớn. Sau khi bị cac cong ty ở dại lục từ chối, Trương Ba Chi da dến cong ty diện ảnh Dại Hanh ở Hồng Kong - cung la cong ty của Trần Quan Hy va ki dược hợp dồng 3 nam trị gia 1 tỉ do la Hồng Kong với ong chủ Lam Kiến Nhạc.

 

Trương Ba Chi muốn dung hợp dồng nay dể chứng tỏ minh co dủ khả nang kinh tế dể nuoi dưỡng hai cậu con trai, va viện them cớ Tạ Dinh Phong luon bận quay phim, luon dể Trương Ba Chi một tay cham soc hai dứa con dể gianh quyền nuoi Lucas va Quintus.

 Trương Ba Chi muốn gianh quyền nuoi hai con

Về phần Trần Quan Hy, sau khi vướng vao scandal lộ clip phong the thi mọi kho khan lien tục dồn dến, Trần Quan Hy con ganh nặng nuoi gia dinh vi ong của minh vừa phải nộp dơn bao pha sản. Vừa may co Trương Ba Chi dến nhờ giup dỡ, nếu Trần Quan Hy va Trương Ba Chi lại cung hợp tac lam việc chắc chắn sẽ thu hut dược sự chu y rất lớn. Nhin một cach khach quan, diều nay chỉ co lợi chứ khong co hại cho Trần Quan Hy.

 

Khi dược hỏi về vấn dề co phải Trần Quan Hy da tac dộng dể Trương Ba Chi ki dược hợp dồng hay khong, Lam Kiến Nhạc khong trả lời ma chỉ xac nhận Trương Ba Chi da gia nhập cong ty.

 Ong chủ Lam Kiến Nhạc va Trần Quan Hy

Ben cạnh do, tren mạng lại rộ tin ong nội Tạ Hiền hiện da dÆ°a Lucas dến bệnh viện kiểm tra DNA, kết quả la chỉ phu hợp 0.3%, chứng tỏ Lucas khong phải con trai của Tạ Dinh Phong. Tuy nhien nguồn tin nay bị rất nhiều bạn dọc phản dối mạnh mẽ, nhiều người da phan tich rằng kết quả DNA cần phải co thời gian dể kiểm tra chứ khong thể biết ngay trong thời gian ngắn dược va day chỉ la những lời dồn ac y, chủ yếu nhằm mục dich lam kho khan them cho hai vợ chồng Ba Chi - Dinh Phong trong thời gian nay.

Khi bao giới lien lạc với Tạ Hiền thi ong từ chối noi chuyện va dập may ngay lập tức. Quản ly cung những người than cận khac của Tạ Dinh Phong cung ngắt may va  tranh trả lời bao giới. Tất cả những người trong cuộc dường nhÆ° vẫn dang muốn giữ im lặng dể giải quyết cong việc gia dinh một cach thật rieng tÆ°.

 Ong nội Tạ Hiền va Lucas

Write a comment

Comments: 0