Lam Phong chi hang triệu do mừng sinh nhật với bồ 9X

Nam diễn vien “Truyền thuyết Bạch Xa” vừa trở về cung với người tinh Ngo Thien Ngữ sau chuyến di sang Nhật don tuổi mới.

Dể mừng sinh nhật lần thứ 34 của minh, Lam Phong va bạn gai Ngo Thien Ngữ da tạm gac mọi cong việc danh thời gian cho kỳ nghỉ ngọt ngao tại dất nước Nhật Bản. Sau 10 ngay tận hưởng khong gian rieng tư, mới day cặp doi trai tai, gai sắc nay da trở về Hồng Kong.

 Lam Phong chi hang triệu do mừng sinh nhật với bồ 9X 1Lam Phong va bạn gai quay trở lại Hồng Kong sau chuyến di 10 ngay sang Nhật mừng tuổi mới

Lam Phong chi hang triệu do mừng sinh nhật với bồ 9X 2

Xuất hiện tại san bay với gương mặt rạng ngời, nam diễn vien Truyền thuyết Bạch Xa dẩy 3 va li hanh ly lớn. Khi phong vien hỏi về chuyến di của 2 người, Lam Phong lạnh lung trả lời: “Binh thường thoi”. 

Co nhiều thong tin cho rằng ngoi sao họ Lam da chi rất mạnh tay cho sinh nhật chao tuổi mới nam nay. Chi phi của kỳ nghỉ len tới hang triệu do la Hồng Kong, trong do co tiền di lại, tiền thue khach sạn hạng sang, tiền an uống, mua sắm hang hiệu cho người tinh 9X…

Luc dề cập dến vấn dề tiền bạc, Lam Phong chỉ bay tỏ: “Khong phải cứ xa xỉ mới co dược hạnh phuc. Mọi người chi tieu cho kỳ nghỉ như thế nao thi chung toi cung vậy”. Dược biết, Ngo Thien Ngữ da dặt một bữa tối dặc biệt trị gia 5 con số tại nha hang Kaikeki của Nhật dể lam qua sinh nhật cho Lam Phong.

 Lam Phong chi hang triệu do mừng sinh nhật với bồ 9X 3Bồ 9X phủ nhận việc co va Lam Phong ở li 18 tiếng trong khach sạn khi mới dặt chan xuống Nhật

Trước do, một số tờ bao con dang tải tin tức Thien Ngữ va Lam Phong da ở li trong khach sạn tới 18 tiếng dồng hồ luc cả 2 mới dặt chan dến Nhật. Phản hồi lại tin dồn nay, Ngo Thien Ngữ phat biểu: “Chung toi chỉ di bộ gần khach sạn do. Mục dich của chuyến di la du lịch. Khong co ly do gi lại phải nhốt minh trong khach sạn như vậy”.

Write a comment

Comments: 0