Khach sạn Thảo Phương

Dịa chỉ: 51 Nguyễn Van Trỗi, phường 2, Da Lạt, Lam Dồng

Mo tả

Khach sạn Thảo Phương tọa lạc tại khu vực trung tam thanh phố Da Lạt, la lựa chọn nổi tiếng danh cho khach du lịch. Từ day, khach co thể dễ dang tiếp cận dược net dẹp sống dộng của thanh phố ở mọi goc cạnh. Với những diểm du lịch chinh của thanh phố như Phat Tire Ventures, Groovy Gecko Tours, dịch vụ du lịch Da Lạt kha gần, khach tham quan khi dến http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/tp-ca-mau.html dều rất hai long với vị tri nay của khach sạn tốt ở phu quốc.

Tại khach sạn Thảo Phương, dịch vụ hoan hảo va thiết bị tối tan tạo nen một ki nghỉ kho quen. Cho phep mang theo vật nuoi, cho thue xe dạp, phục vụ an tại phong, dịch vụ du lịch, Wi-Fi ở khu vực cong cộng chỉ la một vai trong số những thiết bị dược lắp dặt tại khach sạn Thảo Phương.

Chất lượng khach sạn Thảo Phương dược phản anh qua mỗi phong. tủ dồ an uống nhẹ, tủ lạnh, ban, truyền hinh cap, quạt la một số thiết bị ma bạn co thể sử dụng va hai long. Ben cạnh do, khach sạn con gợi y cho bạn những hoạt dộng vui chơi giải tri bảo dảm bạn luon thấy hứng thu trong suốt kỳ nghỉ. Du bạn dến dể thư gian hay lam gi, khach sạn Thảo Phương luon la sự lựa chọn hoan hảo cho kỳ nghỉ của bạn ở Da Lạt.

Tiện nghi va phục vụ

Nha hangDưa don ra san bayTennisBarDưa khach tham quanBể bơiPhong hội thảoQuầy lưu niệmDịch vụ thẩm mỹTrung tam thương mạiPhong thể dụcMassageTruy cập InternetCafeSauna

Write a comment

Comments: 0