Khach sạn Tay Bắc

Khach sạn Tay Bắc

Dịa chỉ: Số 4 Ha Bổng, Biển Mỹ Khe, Sơn Tra, Da Nẵng

Tel: 0511 3943456; Fax: 0511 3943479; Hotline: 0916375179

Email: sales1@taybachotel.com

Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-tay-bac.html

Số phong: 55

var num_image = 10

sandy beachkhach san iris can tho toạ lạc tren dường Ha Bổng, khu vực biển Mỹ Khe – một trong những dịa diểm du lịch phat triển sầm uất nhất thanh phố Da Nẵng.

 

Khach sạn co 14 tầng, bao gồm 55 phong thong thoang, tiện nghi sang trọng; khach sạn co nha hang tại tầng 11 phục vụ buffet sang va an trưa, tối hằng ngay. Ben trong khach sạn con co hội trường dầy dủ am thanh, anh sang hiện dại với sức chứa len dến 150 khach. Dặc biệt, với phong họp nhỏ 60 khach dược bố tri khep kin, rất thuận lợi cho cac cuộc họp bao, giới thiệu sản phẩm, hội nghị khach hang VIP.

 

Khach sạn chinh thức dưa vao hoạt dộng thang 9/2014, dược danh gia la khach sạn 3 sao chất lượng tốt nhất va phong ngủ rộng rai, tiện nghi nhất trong khu vực ven biển Mỹ Khe.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

PHONG STANDARD

Giường ngủ co nhiều loại giường khac nhau. Giường 1m6 va 2 giường 1m2

Thiết bị gồm co

•  Diều hoa

•  TV LED 32 inch

•  Truyền hinh cap

•  Bộ ban ghế tiếp khach 

•  Ban trang diểm

•  Diện thoại nối mạng quốc tế

•  Ấm sieu tốc

•  Tủ lạnh nhỏ

•  Ket sắt

Phong tắm

•  Phong tắm dứng voi hoa sen

•  Bồn tắm nằm

•  May sấy toc

•  Khan tắm

•  Khan tay

•  Khan mặt 

•  Cac dụng cụ vệ sinh ca nhan

 

Diện tich

30m2 co cửa sổ nhin ra biển va nhin ra thanh phố

 

PHONG SUPERIOR

Giường ngủ co nhiều loại giường  khac nhau. Giường 1.8m va 2 giường 1.4m

Thiết bị bao gồm

•  Diều hoa

•  TV LED 32 inch

•  Truyền hinh cap

•  Bộ ban ghế tiếp khach 

•  Diện thoại nối mạng quốc tế

•  Ấm sieu tốc

•  Tủ lạnh

Phong tắm

•  Phong tắm dứng voi hoa sen

•  Bồn tắm

•  May sấy toc

•  Khan tắm

•  Khan tay

•  Khan mặt 

•  Cac dụng cụ vệ sinh ca nhan

Diện tich

30m2, nhin ra biển

 

PHONG DELUXE

Giường ngủ 1 giường 1m6 va 1 giường 1m4

Thiết bị gồm co

•  Diều hoa

•  TV LED 32 inch

•  Truyền hinh cap

•  Bộ ban ghế tiếp khach 

•  Ban trang diểm

•  Diện thoại nối mạng quốc tế

•  Ấm sieu tốc

•  Tủ lạnh nhỏ

Phong tắm

•  Phong tắm dứng voi hoa sen

•  May sấy toc

•  Khan tắm

•  Khan tay

•  Khan mặt 

•  Cac dụng cụ vệ sinh ca nhan

Diện tich

40m2 co cửa sổ nhin ra thanh phố, biển va nui sơn tra

 

PHONG FAMILY

Phong 2 phong ngủ

Giường ngủ 2 giường 1m6 va 1 giường 1m4

Thiết bị gồm co

•  Diều hoa

•  TV led 32 inch

•  Truyền hinh cap

•  Bộ ban ghế tiếp khach 

•  Ban trang diểm

•  Diện thoại nối mạng quốc tế

•  Ấm sieu tốc

• Tủ lạnh nhỏ

Phong tắm

•  Phong tắm dứng voi hoa sen

•  May sấy toc

•  Khan tắm

•  Khan tay

•  Khan mặt 

•  Cac dụng cụ vệ sinh ca nhan 

Diện tich

57m2 co cửa sổ nhin ra thanh phố, biển va nui Sơn Tra

 Dặt ngay

* Quầy lễ tan 24/24

 

* Phục vụ an ninh 24/24

 

* Phục vụ hanh ly 24/24

 

* Phục vụ phong dến 24/24

 

* Nha hang tại tầng 11, phục vụ dến 22h30

 

* Cafe, quầy bar dến 22h30

 

* Dịch vụ Massage – Spa dến 24h00

 

* Dịch vụ Karaoke dến 24h00

 

* Thang may: 02

 

* Bai dậu xe rộng rai: dỗ 3 xe 45 chỗ va nhiều xe 7 chỗ.

 

* Mạng Internet ADSL, wifi miễn phi

 

* Dịch vụ lữ hanh, tham quan

 

* Dịch vụ xe va dưa don san bay

 

* Ket an toan tại Lễ tan

NHA HANG

 

Tại tầng 11 của khach sạn.

 

Sức chứa 150 thực khach

 

Phục vụ: từ 6h00 – 22h30

 

Phục vụ an sang buffet hằng ngay; Phục vụ an gia dinh, doan (trưa - tối); An tiệc; Phục vụ da dạng: gọi mon (A-la-carte), Set menu, tự chọn, phục vụ ben ngoai.

 

Thực dơn phong phu (Thực dơn dặc trưng 3 Miền, thực dơn A - Au)

 

CAFE – BAR

 

Tại tầng 11 của khach sạn.

 

Phục vụ cafe, cocktail, thức uống co cồn.

 

Phục vụ: từ 6h00 – 22h30

HỘI TRƯỜNG – PHONG HỌP

 

Hội trường tầng 2: Sức chứa 150 khach; Am thanh, anh sang dầy dủ, hiện dại

 

Phong họp tầng 1: Phục vụ cac cuộc họp quan trọng; Tiệc an rieng cho gia dinh, nhom khach.

 

DỊCH VỤ MASSAGE – SPA

 

Thoang mat, hiện dại

 

Dội ngủ nhan vien trẻ trung, lịch sự, tay nghề cao

 

Phục vụ từ 10h dến 24h00

 

CAC DỊCH VỤ KHAC

 

* Tổ chức tham quan, tour du lịch

 

* Dịch vụ dưa don san bay

 

* Dịch vụ phong 24/24

 

* Dịch vụ giặt la

 

* Dịch vụ bao thức

 

* Trang tri phong Trang mật

 

* Ky gửi hanh ly

 

* Dịch vụ hỗ trợ khach hang

 

* May tinh cong cộng

 

* Dịch vụ van phong (Fax, photocopy, in ấn, scan)

 

* Dịch vụ dổi tiền

 

* Dịch vụ chuyển phat, nhận bưu phẩm

 

* Wifi toan khuon vien khach sạn

 

* May danh giay tự dộng tại tiền sảnh

 

* Cay xanh hanh lang

 

* Quầy bao cong cộng

 

* May tinh cong cộng cho khach

 

* Dặt ve tau, ve may bay

 

* Dặt phong khach sạn trong nước va quốc tế

Write a comment

Comments: 0