Riverside Garden Villas

Riverside Garden Villas

Dịa chỉ: Vong Nhi 6, Cẩm Thanh, Thanh phố Hội An, Quảng Nam

Tel: 0510 3939292 - 3928892

Email: enquiries@riversidegardenvillas.com

Website: hotel84.com/hoi-an/riverside-garden-villas.html

Số phong:

var num_image = 10

Day la nơi nghỉ dưỡng ly tưởng cho những du khach muốn dến Hội An, Riverside Garden Villas la một thương hiệu mới, khu Villas dược nằm tren dường ra bai biển Cửa Dại Hội An. Từ khu Villas dến bai biển Cửa Dại chỉ trong vong 10 phut di bộ, va no dược nằm trong một khung cảnh song nước hữu tinh rất thơ mộng va yen binh. Nghi dưỡng tại khu Villas của chung toi bạn cung sẽ rất dễ dang dến với trung tam phố cổ Hội An, va co thể thưởng thức toan cảnh của một phố cổ xinh dẹp, va ở nơi day bạn sẽ khong thấy sự ồn ao, hối hả của nhịp sống thanh phố.

 

Khu Villas của chung toi bao gồm 14 can hộ cao cấp, rất thich hợp cho những người muốn thưởng thức một khong gian rieng với ban cong, va một nha bếp dể bạn co thể tự nấu an.

Cac khu vực xung quanh bao gồm nha hang, quan bar ca phe , hồ bơi, spa lam dẹp, vườn hoa, thảm cỏ, cay cối va những rặng dừa nước dọc theo hai bờ song sẽ la những net rất dặc biệt của khu Riverside Garden Villas chung toi.

 

Nằm gần trung tam của phố cổ Hội An Riverside Garden Villas la chỉ 45 phut lai xe ( 30Km ) từ san bay quốc tế Da Nẵng .

 

Nằm tren Song Do song khu nghỉ mat dược vượt với cay dừa nước va , ngoai cac tinh nang du lịch thong thường , cung cấp nhiều thứ khac nữa dể thưởng thức – dặc biệt la cho những người quan tam xem chim , cau ca, hoặc di xe dạp dọc theo cac tuyến dường nong thon Cẩm Thanh , giữa những canh dồng lua , tom cang xanh nuoi , va cổ vật van hoa .

 

Chủ sở hữu thiết kế của chung toi da bị ảnh hưởng bởi một loạt cac phong cach dẫn dến một sự pha trộn của người Việt Nam Dong va hiện dại , trong khi phong của chung toi dược trang bị va trang bị trong một sự hợp nhất theo phong cach dược mo tả tốt nhất như Nouveau Việt Nam.

 

Nha hang khach sạn va quan ca phe thanh cung cấp mon an Việt Nam dich thực , cộng với dặc sản chau A va phương Tay da chọn. Sức khỏe va phương tiện giải tri bao gồm một lớn 10 5 hồ bơi met , cộng với spa nổi bờ song ( dến sớm ) .

 

Riverside Garden Villas la một nơi hoan hảo dể thư gian va nạp tiền, va la một thư gian tại nha từ nha dể giải tri va khach kinh doanh như nhau.

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong lớn với tầm nhin tuyệt

 

SONG phia trước, với phong Cảnh bể bơi ( 60 m ) dược dặt ở mặt dất va tren.

Cac phong dều dược thiết kế dể cung cấp tầm nhin tuyệt vời của vườn dừa , ruộng lua , va cuộc sống lang gần do .Thuế 2.750.000 VND ($ 129USD ) mỗi phong, mỗi demTHU OFFER :

$ 65 USD cho dặt phong trực tiếp – dối với khach len dến 14 thang 12 – phong doi

 

BƠI phong hồ bơi vo cực ( 55 m ) dược dặt tại cac cấp tren , va dược trang bị trong một New Việt phong cach .

Phong dược bao quanh với cấu truc tuyệt vời vườn cảnh quan dầy dủ rau xanh va nhin ra diểm danh lam thắng cảnh của canh dồng lua , vườn va Song lang mạn lam song .Thuế 2.300.000 VND ($ 109USD ) mỗi phong, mỗi demTHU OFFER :

$ 55 USD cho dặt phong trực tiếp – dối với khach len dến 14 thang 12 – doi phong

 

Bedroom at Riverside Garden Villas BƠI phong TỔNG POOL ( 50 m ) dược dặt tại cac cấp tren , va dược trang bị trong một New Việt phong cach .

Phong dược bao quanh với cấu truc tuyệt vời vườn cảnh quan dầy dủ rau xanh va nhin ra diểm danh lam thắng cảnh của canh dồng lua , vườn va Song lang mạn lam song .Thuế 1.875.000 VND ($ 89USD ) mỗi phong, mỗi demTHU OFFER :

$ 45 cho dặt phong trực tiếp – dối với khach len dến 14 thang 12 – doi phong

 

Room Facilities Mini bar – Satellite TV – IDD telephone – Smoke detector alarm system – Hairdryer – Air-Conditioner – Safety deposit box – Bathrobes and slippers – Tea Coffee making – Bath room amenities – High speed internet (WiFi)The above published rates are inclusive of: 10% tax, 5% service charge, and full breakfast (for two) 

 

 Dặt ngay

KHACH SẠN thiết bị Cac dặc diểm chinh

Quầy tiếp tan 24 giờ3 danh gia sao ( dang chờ )

san bay don trả khach ( 30km/45mins )

khảo cổ học va cổ – nhiều trang web dịa phương

quan ca phe thanh

bai biển ( 1 km )

thẩm mỹ viện va spa

cho thue xe dạp

Quầy bar cafe

phong sạch

dịch vụ hướng dẫn khach

than thiện va hữu ich nhan vien

moi trường xanh (cay thật! )

nhom dề co sẵn

Deo Hải Van ( 60km )

Hội An di sản (3 km)

goi tuần trang mật

dịch vụ

dịch vụ giặt la

cac cơ sở massage

nhan vien da ngon ngữ ( EN / VN / FR )

moi trường xung quanh vừa y

bể bơi ( lớn , ngoai trời )

ben bể bơi thanh

an nha hang

vị tri ven song

xe buyt dưa don dến Hội An ( miễn phi )

dịch vụ spa

trạm don trả khach ( Da Nẵng , 30Km )

dịch vụ ban ve (khong khi du lịch , xe lửa )

tour du lịch va hướng dẫn , theo thỏa thuận

cac tour du lịch – giao dịch ở lại lau dai

WiFi ( miễn phi )

Mon an Việt dich thực, dặc sản của chung toi

Chung toi cung rất hạnh phuc dể phục vụ bạn với cac mon an phong cach phương Tay tieu chuẩn la tốt, tuy nhien co lẽ chung ta co thể cam dỗ bạn dể lấy mẫu một chut của dịa phương?

Thư gian tại quầy bar quan ca phe Riverside

 

Bắt dầu nghỉ của bạn với một thức uống chao don miễn phi lam mới khi dến, va co thể keo dai một thời gian cho người khac !

 

Cho du bạn chọn dể hấp thụ tại quầy bar ben bể bơi của chung toi , hoặc song của cuộc sống thanh với tầm nhin toan cảnh tuyệt dẹp của no , khach hang dược dảm bảo về cả chất lượng tốt nhất của sản phẩm va chất lượng dịch vụ .

Va chung toi luon luon chao mừng hoang hon va kết thuc ngay lam việc với hai -4 -One “Happy Hour” dề nghị dặc biệt của chung toi .

 

Ngoai ra, giảm “Happy chai ” gia co sẵn cho tinh thần toan binh chọn – hay hỏi người phục vụ dể biết chi tiết dề nghị dặc biệt !

Hồ bơi khach-san-palace-da-lat tai yesgo của chung toi la hoan toan cảnh quan tuyệt dẹp!

 

Từ thời diểm bạn dến tiếp nhận bạn sẽ ngạc nhien bởi 10 met vo hiệu lực hồ bơi của no , với Song Dừng song tinh tế pha trộn trong dể xem ở phia xa, như bạn co thể nhin thấy từ cac hinh ảnh sau day gửi cho chung toi theo một trong chung toi bạn be khach.

 

Thẩm mỹ viện (Spa)

Revitalisation Kế hoạch:

Thử kế hoạch ‘Plus-Plus’ cac RIVERSIDE, va dược giảm gia dặc biệt tren một massage, toc va cham soc sắc dẹp:

1. phong tập thể dục -

2. bơi -

3. Spa + Massage -

Ưu dai dặc biệt: một giờ bốn tay massage toan than – yeu cầu chung toi dể biết chi tiết!

+ Hair Beauty Salon -

Rửa, cắt, thổi, va mặt cho một mức gia rất dặc biệt – yeu cầu chung toi dể biết chi tiết!

Write a comment

Comments: 0